• <rt id="bsmor"></rt>
  1. 股票代码:002334
   您所在位置:首页 投资者关系 信息披露 财务纵览
   财务纵览
    

   英威腾(002334)财务纵览
   时间 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31
   报告期 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
   营业总收入(亿元) 22.42 22.28 21.22 13.24 10.83 10.58 9.28 7.37 6.9 5.04
   归属于上市公司股东的净利润(亿元) -2.98 2.24 2.26 0.68 1.49 1.62 1.23 0.9 0.78 1.16
   基本每股收益 -0.3949 0.2972 0.2992 0.0933 0.2081 0.4547 0.42 0.51 0.64 1.00
   加权平均净资产收益率 -17.33% 12.66% 14.11% 4.12% 9.92% 11.83% 10.05% 7.70% 7.00% 12.64%
   资产总计(亿元) 26.74 34.11 32.19 25.83 20.35 18.23 16.04 13.79 13.02 11.29
   归属于上市公司股东的净资产(亿元) 15.53 18.68 17.38 14.94 15.72 14.54 13.05 11.74 11.14 10.08


   全国服务热线
   了解学习最新的解决方案以及成功案例
   请输入您的邮件地址订阅:
   在线客服 我要采购 技术支持 意见反馈
   安徽福彩网 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>